Điều khoản sử dụng

Trách nhiệm

W88 sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm đối với bất kỳ một thiệt hại hay tổn thất, ngẫu nhiên nào. Hiểu đơn giản là ngoài những việc phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của trang web. Những sản phẩm cá cược và hệ thống (phần mềm / ứng dụng) khi Quý khách tham sử dụng tại đây.

W88 sẽ luôn có gắng nỗ lực hết sức để có thể đảm bảo được rằng tất cả những thông tin cung cấp trên trang web của chúng tôi là hoàn toàn chính xác tại thời điểm được công bố. W88 sẽ không đảm bảo được tính chính xác của những thông tin trên trang web (vì sẽ có sự thay đổi, thêm sửa liên tục để phù hợp với quyền lợi người chơi). Ngoài các điều kiện sử dụng đã được cam kết sẵn trước đó.

Quý khách sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và chấp nhận những rủi ro khi truy cập vào website và những đường dẫn hiển thị trên trang web của chúng tôi.

Quý khách sẽ cần phải đồng ý bồi thường đầy đủ và giữ nguyên cho trang web W88 vô hại. Các giám đốc, nhân viên, đối tác và những nhà cung cấp dịch vụ cho bất kỳ những tổn thất, thiệt hại, khiếu nại và trách nhiệm gây ra có thể sẽ bị phát sinh trong quá trình bạn sử dụng trang web. Tất cả những đường dẫn thay thế khác trên hệ thống và phần mềm (ứng dụng).

Trang web W88 được phát triển và hoạt động dựa trên chế độ an toàn và bảo mật tân tiến hàng đầu. W88 sẽ được điều chỉnh và cam kết không tiết lộ bất cứ thông tin cá nhân nào của quý khách tại đây ra bên ngoài nhờ vào tiêu chuẩn mã hóa dữ liệu cao nhất. Tuy nhiên, hệ thống của W88 cũng sẽ có quyền nhất định để mà đóng, khóa hoặc đình chỉ bất cứ một tài khoản nào nếu như nghi ngờ tài khoản đó đang thực hiện việc đe dọa gây hại đến công ty hoặc những thành viên khác có mặt tại đây.

Điều khoản và điều kiện

W88 có quyền được tiết lộ hay chuyển dữ liệu cá nhân của quý khách hàng đến những nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tương ứng của phía bên chúng tôi và các viện tài chính trong trường hợp cần thiết. Để có thể nhanh chóng hoàn thành những thủ tục thanh toán cho các dịch vụ đã được cung cấp cho quý khách hàng tại website của chúng tôi.

W88 có quyền từ chối Tiền Cược Miễn Phí của bất kỳ một thành viên nào tại đây nếu như W88 có căn cứ thành viên đó có dấu hiệu hoặc lịch sử lạm dụng các vấn đề kỹ thuật hoặc các lý do khác. Để sử dụng vào mục đích lừa gạt tài khoản và làm ảnh hưởng đến hệ thống an toàn tại W88.

Có thể bạn quan tâm:

Chính sách bảo mật tại nhà cái W88 dành cho Hội viên